כל המידע המתוקשר אשר קיים בתכני האתר וֿ/או ניתן ע״י דבורה כהן באמצעות תקשור, הינו בגדר המלצה בלבד ותו לא, ואינו משמש כמידע מוסמך מכל סוג שהוא.
מוסכם ע״י הגולש באתר, המשתמש ומקבל המתוקשר ע״י דבורה, כי לא תהיה להם כל תביעה או דרישה כלפי בעלת העסק, והשימוש במידע הניתן הינו על אחריותו הבלעדית של הגולש או של מקבל התקשור.